advokaciesvoboda

Jsem advokátem v ČR a solicitor ve Velké Británii

Právní specializace

Občanské právo

Smlouvy s mezinárodními partnery, smlouvy o dílo, dohoda o mlčenlivosti, nájemní smlouvy, zajištění dluhu aj.

Autorské právo
a Data Privacy

Ochrana a vývoj software, Licenční smlouvy, Privacy Policy a GDPR

Obchodní korporace

Zakládání společností , Korporátní dokumentace, identifikace skutečného majitele, Plány participace zaměstnanců aj.

Filmové právo

Smlouvy pro výkonné umělce i producenty. Licenční smlouvy (úprava práv k autorském právům)

Soudní spory

Spory ze smluv (o dílo na nemovitost či vývoj software), Doménové spory aj.

Ochranné známky

Registrace a vymáhání práv průmyslového vlastnictví

Britské právo

Zakládání společností, smlouvy s mezinárodními partnery, IT smlouvy, nemovitosti aj.

Základní právní otázky týkající se britského práva Vám poradím ve všech oblastech. Pokud je to složitější a mimo mou specializaci, předám kontakt na britského kolegu nebo provedu ve spolupráci s ním. 

Proč mě?

České kořeny

Právní vzdělání jsem absolvoval na pražské Karlově univerzitě ale..

Zahraniční přesah

 mám za sebou i 5 leté studium práva v Anglii na přední univerzitě (titul LL.B. a LL.M.)

Advokát v Praze

Mám unikátní pohled na věc jako advokát v Praze ale i ve..

Advokát ve Velké Británii

Absolvoval jsem zkoušky také u britské advokátní komory.

Spolupracoval jsem přes 7 let s:


Specializace na smluvní vztahy, soudní spory (účast na desítkách soudních sporů po celé republice), vymáhání pohledávek aj.

Specializace na právo obchodních korporací: asistoval jsem při koupi start-upů v hodnotě stovek milionů korun, spory a právo duševního vlastnictví (IP/IT).

Specializace na právo duševního vlastnictví, investice do start-upů a korporátní právo

Zaměření na soudní spory, korporátní právo (včetně přeměn a investic) a právo duševního vlastnictví.

David Svoboda, LL.M.

Nezakládám si na právním formalismu.

 

 

Věřím, že kvalitní a srozumitelný obsah vítězí v dlouhém běhu nad nabubřelostí a klientelismem

 

Chci se zasadit o to, aby špičkové právní služby nebyly nutně exkluzivní. I proto běžně pomáhám na projektech, které mají širší společenský smysl.

 

 

Inspiruje mě citát F.S. Fitzgeralda o skutečné inteligenci jako schopnosti chápat problém z dvou zcela protichůdných perspektiv. Přitom Vás to neparalyzuje k pasivitě a neschopnosti spravedlivě rozhodnout – resp. prosadit Váš pohled.

 

Testem vynikající inteligence je schopnost podržet v mysli dvě protikladné myšlenky současně, a přitom si udržet schopnost fungovat. Člověk by například měl být schopen vidět, že situace je beznadějná, a přesto být rozhodnutý ji změnit.“ (F. S. Fitzgerald)

Důvěřují mi konkrétní lidé jako i seriózní firmy

"Pro naše podnikaní vyvíjíme specifické webové aplikace, takže bohužel nelze používat klasické free šablony pro obchodní podmínky. Pan Svoboda navrhl rešení na míru a hotové bylo celkem obratem po pár kolech připomínek."
John Doe
Adam Borovský, jednatel Cross Orders s.r.o. a Garlo s.r.o. 

Publikuji na téma duševního vlastnictví, korporátního a britského práva:

Publikoval jsem v odborných akademických (peer reviewed) zahraničních časopisech na téma duševního vlastnictví.

 

 

Svoboda, David, „The Innovative State and the Intellectual Property Management of Publicly Developed Environmentally Sound Technology in the EU“ (October 25, 2016). Dostupné na SSRN

  • Základní rozdíly ve fungování společnosti s ručením omezeným v Anglii a v České republice (První část) (Přečíst)
  • Novinky z oblasti evidence skutečných majitelů ve spolupráci s Thomasem Rechbergerem, Ph.D. (str. 87 a 
    násl.) (Přečíst)

Neplaťte za drahý brand ale jen za skutečný obsah!