advokaciesvoboda

Právo duševního vlastnictví
Právo Informačních Technologií

Co také řešíme:

Články na téma IT/IP

Porušuje (generative) AI autorská práva? (22. 6. 2023)


Zatím jsem ve veřejné debatě v ČR zaznamenal převážně řadu názorů na téma, že obsah vytvořený AI (obrázky, fotky, texty, právní názory..) (ne)bude pravděpodobně chráněn jako autorské dílo. Paušální odpověď však (zatím) nevidím.

Zaujala mě zde však otázka, která jde ještě o krok zpět. Neporušuje sama AI autorská práva, pokud kompiluje, abstrahuje a jinak zpracovává díla chráněná jako autorské dílo (mj. pak tzv. osobní práva autora jako je právo na rozmnožování, rozšiřování aj.)? V zahraničí už probíhají soudní spory s tvůrci AI (Microsoft, GitHub, and OpenAI), jejichž předmětem je tato otázka. 

Tenhle fascinující článek se zabývá právě touto otázkou. Odpověď podle autora záleží na tom, jak konkrétně AI pracuje – tedy o jaký model AI se jedná.

Je nutné rozlišit například tzv. “transformative AI“, kde například jen vezmeme fotografii a tuto AI modifikuje různými filtry. Naopak za tzv. “generative AI“ je obvykle považován model ve kterém vytváříme tzv. od nuly (from scratch). Nedochází tedy jen k modifikaci již existujícího autorského díla. I zde ale není otázka potenciálního porušení práv autora vyloučena (těžko totiž bude AI tvoři zcela „od nuly“) . 

Long read (k vodě) co popisuje konkrétní modely a principy, jak AI funguje od mého vysokoškolského profesora ke stažení zde.


Články na téma IP/IT: