advokaciesvoboda

Často řešíme také:

  • smlouva o zápůjčce

  • úvěrová smlouva

  • smlouva o konvertibilním úvěru

  • zástavní smlouva

  • smlouva o zřízení předkupního práva