advokaciesvoboda

Články a novinky

Základní rozdíly ve fungování společenosti s ručením omezeným v ČR a UK (první část) (24. 2. 2023)

V tomto článku popisujeme základní informace k tomu, jak se vyznat ve společenské smlouvě anglické společnosti s ručením omezeným (company limited by shares), pokud známe alespoň základní principy fungování české společnosti s ručením omezeným.


V této části zmiňujeme hlavní rozdíly ve společenské smlouvě u britské a české společnosti a poté uvádíme rozdíly ve vymezení valné hromady a postup při jejím rozhodování.  

  

Porušuje (generative) AI autorská práva? (22. 6. 2023)


Zatím jsem ve veřejné debatě v ČR zaznamenal převážně řadu názorů na téma, že obsah vytvořený AI (obrázky, fotky, texty, právní názory..) (ne)bude pravděpodobně chráněn jako autorské dílo. Paušální odpověď však (zatím) nevidím.

Zaujala mě zde však otázka, která jde ještě o krok zpět. Neporušuje sama AI autorská práva, pokud kompiluje, abstrahuje a jinak zpracovává díla chráněná jako autorské dílo (mj. pak tzv. osobní práva autora jako je právo na rozmnožování, rozšiřování aj.)? V zahraničí už probíhají soudní spory s tvůrci AI (Microsoft, GitHub, and OpenAI), jejichž předmětem je tato otázka. 

Tenhle fascinující článek se zabývá právě touto otázkou. Odpověď podle autora záleží na tom, jak konkrétně AI pracuje – tedy o jaký model AI se jedná.

Je nutné rozlišit například tzv. “transformative AI“, kde například jen vezmeme fotografii a tuto AI modifikuje různými filtry. Naopak za tzv. “generative AI“ je obvykle považován model ve kterém vytváříme tzv. od nuly (from scratch). Nedochází tedy jen k modifikaci již existujícího autorského díla. I zde ale není otázka potenciálního porušení práv autora vyloučena (těžko totiž bude AI tvoři zcela „od nuly“) . 

Long read (k vodě) co popisuje konkrétní modely a principy, jak AI funguje od mého vysokoškolského profesora ke stažení zde.

Zapomenuté miliardy z kuponové privatizace


Podílel jsem se na přípravě dokumentárního filmu o fenoménu „zapomenutých akcií“. Stovky tisíc lidí mají v České republice zapomenuté miliardy korun v akciích, které nabyli v kuponové privatizaci a zapomněli na to, že je vlastní. Tyto peníze jim ale postupně propadají na tzv. „squeeze outs“ (vytěsněni majoritními akcionáři), přichází o nárok na dividendy apod. Více se tomto fenoménu můžete dočíst na www.in-server.cz nebo na stránkách ceskeakcie.cz. 


Návod na zjištění, zda mám zapomenuté akcie (zdarma a jednoduše) zde.


Mé články na jiných stránkách

 

Novinky z oblasti evidence skutečných majitelů ve spolupráci s Thomasem Rechbergerem, Ph.D. (str. 87 a
násl.)
www.epravo.cz

Snaha podnítit inovace skrze veřejné zakázky a úsilí o udržení konkurenceschopnosti Evropské Unie dostupné na: www.epravo.cz

Odborné publikace

Svoboda, David, The Innovative State and the Intellectual Property Management of Publicly Developed Environmentally Sound Technology in the EU (October 25, 2016). Available at SSRN: www.srsrn.com


Práce se zabývá vývojem nových technologií, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Dokumentuje drtivou finanční podporu jejich vývoje ze strany státu a klade si otázku, zda tradiční pojetí patentového práva, (které poskytuje vynálezci dočasný monopol se zdůvodněním motivace dalších vyvíjet nové věci) má za takové situace své opodstatnění i v dnešní době. 

Pokud máte jakýkoliv právní problém či dotaz obraťte se na nás!

Můžeme si nejprve zavolat po telefonu nebo Skype.

Pokud se chcete raději vidět osobně, můžete mě potkat na adrese Podolská 90/5, 147 00, Praha 4.

První půl hodina konzultace je pro nové klienty zdarma, ale je vždy lepší, pokud si řekneme dopředu, v jaké oblasti chcete pomoci.