advokaciesvoboda

Service Level Agreement (SLA)

SLA (Service Level Agreement) je dohoda mezi poskytovatelem služby a jeho zákazníkem, která stanovuje úroveň služeb, kterou poskytovatel bude zákazníkovi poskytovat.

Mezi klíčové prvky, které by měla SLA obsahovat patří:

1. Identifikaci smluvních stran – jména a kontaktní údaje smluvních stran.

2. Popis služby – podrobný popis služby, kterou poskytovatel nabízí, včetně vymezení omezení, pokud existují.

3. Délka trvání smlouvy – určení délky trvání smlouvy a podmínek pro její ukončení.

4. Ceny a platby – stanovení ceny za službu a podmínky platby.

5. Způsob poskytování služby – definice způsobu poskytování služby, včetně dostupnosti, reakčních časů a podpory.

6. Omezení zodpovědnosti – definice zodpovědnosti a náhrady škod v případě, že služba nefunguje správně.

7. Ochrana dat – definice způsobu ochrany a zabezpečení dat zákazníka.

8. Podmínky pro změny – postup pro změny v podmínkách smlouvy, včetně procesu pro oznámení změn a souhlasu s nimi. 9. Práva a povinnosti smluvních stran – definice práv a povinností smluvních stran v souvislosti se SLA.

10. Omezení zrušení smlouvy – podmínky pro zrušení smlouvy a náhrady v případě zrušení. Je důležité, aby SLA byla sestavena pečlivě a aby obsahovala všechny potřebné prvky ochrany obou smluvních stran. Pokud máte další otázky ohledně SLA, neváhejte se na nás obrátit.