advokaciesvoboda

Soudní spory

Co také řešíme:

Mám bohaté zkušenosti s vedením soudních sporů a to například spory ze smlouvy o dílo, obchodní spory, dopravní nehody (žaloby vůči pojišťovně), žaloby na neplatnost právního jednání (vyvedení majetku ze společného jmění manželů), žaloby společníků společnosti vůči představenstvu, ochrana osobnosti aj.

Články na téma soudní spory:

Základní informace k odvolání a jak na podání tzv. blanketového odvolání?

 

Přečtěte si co nesmí chybět v odvolání. Pokud nestíháte napsat detailní odvolání ve lhůtě, je možné podat odvolání bez detailního zdůvodnění (odvolacích důvodů.) Jaké jsou podmínky? 

 

Přečtěte si více.