advokaciesvoboda

Agilní vývoj software

V rámci vývoje software (jako i ve smlouvě rozlišujeme agilní a waterfall smlouvy). Obsah obou se bude podstatně lišit a má zásadní právní dopady. 

 

Co je to agilní vývoj software?

Agilní vývoj software je metodika vývoje software, která se zaměřuje na rychlost, flexibilitu a spolupráci mezi vývojáři a zákazníky.

 

Mezi některé klíčové prvky, které jsou součástí agilního vývoje software patří:

 

1. Kontinuální vývoj software – vývoj software probíhá v krátkých iteracích, které se nazývají sprinty. Každý sprint trvá obvykle 1-4 týdny a během něj se vyvíjí určitá část softwaru.

2. Týmová spolupráce – vývoj software je týmovou prací a klíčovými členy jsou vývojáři, manažeři, testovací specialisté a zástupci zákazníka.

3. Zákaznické požadavky – zákaznické požadavky jsou klíčové pro agilní vývoj software. Zákazník spolupracuje s vývojáři na definování požadavků a předává zpětnou vazbu na hotový software.

4. Otevřená komunikace – komunikace mezi vývojáři a zákazníkem je otevřená a průběžná. Zákazník má možnost sledovat vývoj software a přidávat požadavky během vývoje.

5. Testování – testování je nezbytnou součástí agilního vývoje software. Testovací specialisté spolupracují s vývojáři a zákazníkem na ověřování kvality a funkčnosti software.

6. Průběžné vylepšování – agilní vývoj software se neustále vylepšuje a zdokonaluje. Vývojáři a zákazník spolupracují na identifikaci a řešení problémů a vylepšení softwaru. Agilní vývoj software může být velmi užitečný pro rychlý vývoj software, který odpovídá potřebám zákazníka. Nicméně, je důležité, aby byly zákaznické požadavky jasně definovány a aby byla komunikace mezi vývojáři a zákazníkem průběžná a otevřená.

 

Manifesto for Agile Software Development

 

 

We are uncovering better ways of developing
software by doing it and helping others do it.
Through this work we have come to value:

 

Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan

 

That is, while there is value in the items on
the right, we value the items on the left more.