advokaciesvoboda

Smlouva Software as a Service (SaaS)

 

Smlouva SaaS neboli smlouva o softwaru jako službě je smlouva, která popisuje, jak mohou uživatelé přistupovat k softwarovému produktu a používat jej.

 

Smlouva SaaS slouží jako licence udělená uživatelům k používání jejího produktu. Tato smlouva však obsahuje konkrétní zákazy a omezení, které se mohou u jednotlivých osob lišit.

 

Jako právní smlouva vymezující vztah mezi zákazníkem a společností SaaS nebo uživatelem a softwarovým produktem se smlouva SaaS může týkat pilotního provozu, automaticky obnovovaného plánu předplatného, zkušební verze a dalších.