advokaciesvoboda

Smlouvy s mezinárodními partnery

Expandujete do zahraničí a potřebujete podepsat smlouvu s mezinárodním partnerem? Je velmi pravděpodobné, že Váš zahraniční partner nebude chtít smlouvu podřídit českému právu. Je však možné se domluvit na rozhodném právu v Británii a nechat si smlouvu napsat (popřípadě zrevidovat) od duálně-kvalifikovaného advokáta v Praze. 

 

Stejně tak máme zkušenosti s vyjednáváním se zahraničními (britskými a americkými) investory, pro které je také lepší pokud advokát „rozumí jejich řeči.“ 

 

Co je v Anglii označováno jako free house (viz fotografie)? 

 

Ve Velké Británii je free house hospoda, která není vlastněna žádnou konkrétní společností, a může tedy prodávat pivo podle svého uvážení.