advokaciesvoboda

Waterfall vývoj software

Waterfall vývoj software je tradiční a sekvenční model vývoje software, který se skládá z několika fází a procesů, které jdou po sobě v pevném pořadí. Zde jsou některé klíčové prvky, které jsou součástí waterfall vývoje software:

1. Analýza požadavků – první fází vývoje software je analýza požadavků, během které jsou shromážděny a analyzovány požadavky zákazníka.

2. Návrh – následující fází je návrh software, během kterého jsou navrženy architektura, design a systémové komponenty software.

3. Implementace – třetí fází je implementace software, během kterého jsou vyvíjeny jednotlivé komponenty a funkcionality softwaru.

4. Testování – čtvrtou fází je testování software, během kterého jsou ověřovány funkčnost a kvalita software.

5. Nasazení – pátou fází je nasazení software, během kterého je software distribuován zákazníkovi a implementován v jeho prostředí.

6. Údržba – poslední fází je údržba software, během kterého jsou prováděny opravy a aktualizace software. Waterfall vývoj software se hodí pro vývoj projektů, které mají jasně definované požadavky a specifikace a nevyžadují průběžnou účast zákazníka během vývoje. Nicméně, může být náchylný k rizikům, jako jsou zpoždění v dodávce nebo nekompatibilita s požadavky zákazníka.