advokaciesvoboda

Ochranné známky

Často řešíme:

  • rešerše k možnostem ochrany Vašich nápadů

  • registrace ochranných známek v ČR, EU i UK

  • vedení sporů

  • pomoc poškozeným v trestním řízení (trestný čin porušení práv k ochranné známce)