advokaciesvoboda

UK Law

V rámci britského práva mám složené britské advokátní zkoušky ze všech předmětů práva včetně předmětů jako je právo trestní či dědické. V základních otázkách rád poradím ve všech oblastech, detailněji se však věnuji především těmto otázkám:

Složitější případy či tzv. „reserved acitivites“ (aktivity na které musí mít advokát v Británii speciální oprávnění) řeším ve spolupráci s odborníky na danou oblast z Británie.

Výhody spolupráce s námi na britském právu: