advokaciesvoboda

Duševní vlastnictví
a Data Privacy

Co také řešíme:

Ochranné známky

 

Pomůžeme Vám ochránit design a ochranné známky nejen v ČR ale i před EUIPO a v Anglii.

 

– provedení rešerše před registrací

– registrace v ČR, EU i UK

– vymáhání Vašich práv 

– spolupráce s orgány činnými v trestním řízení v případě trestného činu porušení práv k ochranné známce aj.

 

Licenční smlouvy


Pokud jste autorem díla nebo Vám přísluší jiná práva duševního vlastnictví (například design) licenční smlouvou tato můžete poskytnout třetí osobě.


Řešíme také: 

– licenční smlouvy pro fotografy

– licenční smlouvy pro výkonné umělce

– licenční smlouvy na software 

 

 

Data Privacy


Setkáváte se při Vaší činnosti s osobními údaji a můžete rozhodovat o prostředcích a účelu (purpose) jejich zpracování? Potom jste „správce“ (dle GDPR) a jste právně odpovědni za zákonnost zpracování a měli byste nejspíše mít zpracované Podmínky ochrany osobních údajů (Privacy Policy).


Pokud tyto údaje zpracováváte pouze jménem správce (ale on určuje prostředky a účel) pak jste zpracovatel (dle GDPR) a měli byste mít se zpracovatelem uzavřenou zpracovatelskou smlouvu (Data Processing Agreement – „DPA“).Zastupování v doménových sporech


zastupování v řízeních o vymáhání práv zejména před soudy, rozhodčími orgány (smlouvy o převodu domén a jiných dokumentů, zpracování rešerší, právních expertíz a poradenství);

Články téma IP/IT, Data Privacy

Porušuje (generative) AI autorská práva? (22. 6. 2023)


Zatím jsem ve veřejné debatě v ČR zaznamenal převážně řadu názorů na téma, že obsah vytvořený AI (obrázky, fotky, texty, právní názory..) (ne)bude pravděpodobně chráněn jako autorské dílo. Paušální odpověď však (zatím) nevidím.

Zaujala mě zde však otázka, která jde ještě o krok zpět. Neporušuje sama AI autorská práva, pokud kompiluje, abstrahuje a jinak zpracovává díla chráněná jako autorské dílo (mj. pak tzv. osobní práva autora jako je právo na rozmnožování, rozšiřování aj.)? V zahraničí už probíhají soudní spory s tvůrci AI (Microsoft, GitHub, and OpenAI), jejichž předmětem je tato otázka. 

Tenhle fascinující článek se zabývá právě touto otázkou. Odpověď podle autora záleží na tom, jak konkrétně AI pracuje – tedy o jaký model AI se jedná.

Je nutné rozlišit například tzv. “transformative AI“, kde například jen vezmeme fotografii a tuto AI modifikuje různými filtry. Naopak za tzv. “generative AI“ je obvykle považován model ve kterém vytváříme tzv. od nuly (from scratch). Nedochází tedy jen k modifikaci již existujícího autorského díla. I zde ale není otázka potenciálního porušení práv autora vyloučena (těžko totiž bude AI tvoři zcela „od nuly“) . 

Long read (k vodě) co popisuje konkrétní modely a principy, jak AI funguje od mého vysokoškolského profesora ke stažení zde.