advokaciesvoboda

Legal Compare (Srovnavač klíčových ustanovení)

Čeho se ustanovení týká

Znění dotčeného ustanovení v ČR

Znění dotčeného ustanovení v UK

Zastupování společnosti členem statutárního orgánu

§ 164 ZOK

 

[Zastupování členem statutárního orgánu]

„(1) Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech.

(2) Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří kolektivní statutární orgán. Neurčí-li zakladatelské právní jednání, jak jeho členové právnickou osobu zastupují, činí tak každý člen samostatně. Vyžaduje-li zakladatelské právní jednání, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen právnickou osobu zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání.“

Model Articles Rule 3 (2006)

 

Directors’ general authority

 

„Subject to the articles, the directors are responsible for the management of the company’s business, for which purpose they may exercise all the powers of the company.“


 

 

Omezení zástupčího oprávnění člena statutárního orgánu zakladatelským právním jednáním, rozhodnutím jiného orgánu společnosti či jiným právním jednáním

§ 47 ZOK

[Omezení jednatelského oprávnění]

 

Omezení jednatelského oprávnění orgánu obchodní korporace společenskou smlouvou nebo jiným ujednáním nebo rozhodnutím orgánu obchodní korporace nejsou vůči třetím osobám účinná, i když byla zveřejněna.

 

– důkazní břemeno ohledně 

 

 

 

 

Section 40 (1) CA 2006

 

Power of directors to bind the company

 

(1)In favour of a person dealing with a company in good faith, the power of the directors to bind the company, or authorise others to do so, is deemed to be free of any limitation under the company’s constitution.

 

(2) For this purpose—

(a) a person “deals with” a company if he is a party to any transaction or other act to which the company is a party,

(b) a person dealing with a company—

(i) is not bound to enquire as to any limitation on the powers of the directors to bind the company or authorise others to do so, 

(ii) is presumed to have acted in good faith unless the contrary is proved, and

(iii)is not to be regarded as acting in bad faith by reason only of his knowing that an act is beyond the powers of the directors under the company’s constitution.

 

(3)The references above to limitations on the directors‘ powers under the company’s constitution include limitations deriving—

(a)from a resolution of the company or of any class of shareholders, or

(b)from any agreement between the members of the company or of any class of shareholders.

 

(4)This section does not affect any right of a member of the company to bring proceedings to restrain the doing of an action that is beyond the powers of the directors.

 

But no such proceedings lie in respect of an act to be done in fulfilment of a legal obligation arising from a previous act of the company.

(5)This section does not affect any liability incurred by the directors, or any other person, by reason of the directors‘ exceeding their powers.

 

(6)This section has effect subject to—

section 41 (transactions with directors or their associates), and

 

section 42 (companies that are charities).

 

 

 

Následek jednání bez souhlasu požadovaného zákonem

§ 48 ZOK


[Neplatnost právního jednání]

 

Právní jednání, k němuž nedal souhlas nejvyšší orgán obchodní korporace v případech vyžadovaných zákonem, je neplatné; této neplatnosti se lze dovolat do šesti měsíců ode dne, kdy se o neplatnosti oprávněná osoba dozvěděla nebo dozvědět měla a mohla, nejdéle však do deseti let od dne, kdy k takovému jednání došlo.


Poznámky:


= relativní neplatnost

s 41 (2) of the CA 2006 

s 195 (2) CA 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

= také relativní neplatnost, similiar but different (broader) scope of situations when you need prior approval of members